Afstemmen via de Luisterkind- methode

 

Beste mensen, 

Ik ga op reis en beëindig mijn website.

Ik wens jullie allen veel levensgeluk en verwijs graag naar de andere  luisterkindwerkers voor een afstemming.


hartengroetjes, 

6-7- 2019 

Tineke Foolehartengroet@gmail.com

rekeningnummer: NL68ingb0003236268

kosten: €50,-

 

Deze methode geeft een zachte, maar effectieve manier om:

zaken helder te krijgen,

oud zeer op te ruimen,

hartenwensen te horen,

je innerlijke wijsheid aan te spreken,

En te veranderen.


 

 

 

 

 


__________________________________________________________________________________

Gebruik het onderstaande contactformulier voor een afstemming van mij:

 

 


 

 

 

 

 


 Privacybeleid ingesteld op 25-5 2018 


Door gebruik te maken van mijn website,                                               ga je akkoord met mijn privacy beleid.  

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.  

Over mij : Tineke Foole.   


De website www.hartengroet.nl  wordt beheerd door ondergetekende, Tineke Foole.  

Hartengroet is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Mijn gegevens zijn:  

www.hartengroet.nl

hartengroet@gmail.com 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS  

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.   

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?  

Wanneer je, een contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:  

• Voor- en achternaam, e-mailadres,  

• gezinssituatie  

• geboortedatum   

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?  

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:  

• Je voornaam, achternaam, e-mailadres, gezinssituatie en geboortedatum die je invult op het contactformulier, worden gebruikt om gepast te antwoorden op jouw contactaanvraag.  

Door de gegevens te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.  

• Je e-mailadres wordt, na het toesturen van de afstemming meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.  

• Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en via de servers van Hostnet  

Meer informatie over het privacy beleid van Hostnet, zie hun website www.hostnet.nl   

BEWAARTERMIJN  

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Maximaal 2 weken. 

• Zodra ik aan mijn verplichting heb voldaan door je het verslag van de geleverde dienst te sturen, verwijder ik jouw gegevens, zowel uit mijn mailbox, als van mijn computer. Wil je hierover op een

later tijdstip weer contact met mij hebben, dan kun je reageren op mijn laatste e-mail aan jou.  

De bovenstaande termijnen gelden, behalve als er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.   

RECHTEN  

• Je hebt recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór

deze intrekking.  

• Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. 

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

• Je hebt recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

• Ik zal je verzoek uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via hartengroet@gmail.com


______________________________________________________

Reacties: 

Na een Levensbrugafstemming op haar overleden vader:


  • Hartelijk, hartelijk bedankt voor de enorm fijne boodschap!

Mijn dochter was ook helemaal ontroerd en mijn moeder ook. En dat is voor haar bijzonder om te tonen. Niet te geloven wat het voor haar aan meerwaarde heeft. Echt! Ik ben zo blij, ook voor haar.

Ook dingen die ik me afvroeg en ik niet aan jou als vraag had doorgegeven, zijn aan bod gekomen.... FIJN.

Het is al met al geweldig!!!

Echt goed werk wat je doet en het geeft zo'n troost en inzicht erbij.

Lieve Tineke, super, super bedankt.

 


  • Hartelijk bedankt voor de prachtige en duidelijke beschrijving van de afstemming met X. Tevens bedankt voor je snelle reactie. Nu kon ik dat wat voor X. belangrijk is vertalen naar de juffen, hier had ik afgelopen vrijdag een gesprek mee. Dus de timing kon niet beter…!
  • We merken zo’n duidelijk verschil in haar boosheid! We maken iedere ochtend een cocon, dit vindt zij leuk en doet haar zichtbaar goed!!

 

 

 

 

 
 

  Ander voorbeeld van een stukje afstemming op een meisje van 10 jaar die last heeft van opgekropt verdriet:

........................


  • Misschien moet ik een wat dikkere huid toveren. Als van een olifant. Dat ik het niet allemaal 

zo diep voel. En wat er al van binnen zit, wat me nog verdrietig maakt, dat ik dat wegtover.

  • Goed plan, meis, hoe ga je dat aanpakken?


  • Oh, dat kan ik wel hoor. Ze kijkt eigenwijs. Nou eerst voel ik wat er voor verdrietjes in mijn 

hartje zit, daar denk ik dan aan. Maar mijn hart zit te vol met die verdrietjes omdat ik ze 

opgekropt en opgepropt heb weggestopt. Ik wilde ze niet meer voelen. Maar het wordt te druk 

daar in mijn hart en ze gaan voor andere dingen zitten en dat is helemaal niet fijn. Dus mijn 

hart moet schoongemaakt worden en opgeruimd.

Dan word ik misschien ook niet meer zo snel boos?

  • Dat weet ik niet, ..., maar wil je eerst maar eens vertellen hoe je je verdrietjes gaat 

wegtoveren?

  • Makkelijk genoeg, voelen:…  waar kwam het van? Dan deurtje open van mijn hart, het 


verdrietje vastpakken en er een flinke modderbal omheen vormen en dan met een grote boog 

weggooien in het bos. Daarna er naar toe hollen en er nog op gaan stampen, dat het diep de 

aarde in verdwijnt en echt weg is. En erbij zeggen: ik heb je niet meer nodig, ga maar de 

grond in.

  • Doe eens voor, .....?


Ze gaat voor me staan. Sluit haar ogen. Mmmmm, zegt ze, verdriet over .............. 

Oeh, dat is een groot verdriet. Ze maakt in gedachte het deurtje van haar hart open en het lijkt 

of ze er een lange shawl uittrekt. Ze vouwt het samen in haar hand en knielt op de grond. Ze 

graaft een kuiltje en bedekt de verdrietshawl met modder. Het is een grote homp geworden. 

Met twee handen tilt ze de homp boven haar rechterschouder en gooit het van haar af. Dan 

rent ze naar de plek waar die verdriethomp geland is en stampt uit alle macht erop. Weg, weg, 

ik wil je verdriet niet meer hebben, het mag de aarde in. Ze springt er nog eens met beide 

voeten op en zucht eens diep. Zo, Tineke, weg ermee. He, dat voelt lichter. Fijn. Ze huppelt 

weer naar ons bankje.